Ich celem jest rozpoznanie i zdiagnozowanie trudności wychowawczych z jakimi stykają się nauczyciele przedszkola. Psycholog, raz w tygodniu uczestniczy w zajęciach z dziećmi, prowadzi obserwacje, rozmowy itd, oraz na bieżąco konsultuje problemy z wychowawcami grup. Spotyka się również z rodzicami, a także we współpracy z nimi monitoruje proces rozwoju indywidualnego dziecka.