Obszar tematyczny: Przyroda

Temat: Podobieństwa między ludźmi  i zwierzęta

Sugerowany wiek dzieci: 3-5 i 6-9 lat

Jak zwierzęta tworzą rodziny?

Sugerowana treść:

-zwierzęta stadne vs zwierzęta żyjące w pojedynkę

-cel łączenia się w stada (zdobywanie pożywienia/bezpieczeństwo)

-przykłady zwierząt, które łączą się w pary na całe życie

Sugerowane ilustracje: 

-zwierzęta ze swoim potomstwem 

Sugerowane zadania dla ucznia:  

Zadanie nr 1: Połącz w pary (rodzic – potomstwo) -> Keynote

Zadanie nr 2: Które zwierzęta składają jaja? ->  Keynote

Zadanie nr 3: Memory (rodzic-potomstwo) -> Keynote

Jak zwierzęta opiekują się potomstwem?

Sugerowana treść:

-informacja o zwierzętach, które w specyficzny sposób zapewniają bezpieczeństwo potomstwu

-możesz wykorzystać przykłady następujących zwierząt: skorek, pajęczyce z rodziny pogońcowatych, pszczoły, drzewołaz karłowaty, aligator, koala, lew

Sugerowane ilustracje:

-fotografie zwierząt wymienionych w punkcie wyżej 

Jak zwierzęta organizują dom swojemu potomstwu?

Sugerowane narzędzie multimedialne: Aplikacja

Mysia Encyklopedia

https://apps.apple.com/pl/app/mysia-encyklopedia/id1438513473?l=pl

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.circusatos.littlemousesencyclopedia&hl=pl

Sugerowana treść:

NORA: turkuć, ryjówka 

LAS: wiewiórka, gniazdo kukułki, borsuk/lis, mrówki,

 

SADZAWKA: żabi skrzek,  

OGROD: ul 

Czy zwierzęta lubią się bawić?

Sugerowana treść

-zabawa jako sposób na relaks, spędzanie czasu, inicjowanie więzi 

Sugerowane narzędzie multimedialne

-filmy z fragmentami zabaw zwierząt różnych gatunków. 

Łasuchy w świecie zwierząt.

Sugerowane narzędzi multimedialne: Aplikacja

Mammals

https://apps.apple.com/us/app/mammals-by-tinybop/id1193715162

https://schools.tinybop.com

Sugerowana treść aplikacji:

Wykorzystaj funkcję wskazania pożywienia dla: słonia, tygrysa, leniwca, nietoperza, kangura.

Sugerowana treść:

W ramach ciekawostki podaj przykłady zwierząt, które odżywiają się w specyficzny sposób – przyjmują dużą ilość pożywienia: ryjówka, jedwabnik, szarańcza.

Jak komunikują się ze sobą zwierzęta?

Sugerowana treść:

-człowiek jako jedyny gatunek używający mowy

-różne sposoby na komunikację na przykładzie zwierząt:

  1. na bazie feromonów np. mrówki
  2. komunikacja ruchem np. pszczoły, psy
  3. komunikacja akustyczna np. ptaki
  4. komunikacja dźwiękiem np. delfinem

Sugerowane narzędzie multimedialne:

Aplikacja Mammals

https://apps.apple.com/us/app/mammals-by-tinybop/id1193715162

Wykorzystaj przykład echolokacji (nietoperz)

Aplikacje Animal Sounds

htt:ps://apps.apple.com/us/app/animal-sounds/id580044747

Rozpoznawanie dźwięków zwierząt.

Aplikacja Dźwięki zwierząt.

https://apps.apple.com/pl/app/dźwięki-zwierząt-dla-dzieci/id1477173957?l=pl

Quiz do nauki odgłosów zwierząt. 

Aplikacja Migaj z nami (lub inna aplikacja do nauki języka migowego)

https://apps.apple.com/pl/app/migaj-z-nami-pjm/id1222546977?l=pl

Sugerowana treść:

Wskaż dzieciom sposób na możliwość porozumiewania się innego niż mowa. Wprowadź do tematu języka migowego oraz naucz dzieci kilku podstawowych gestów.

Podsumowanie

Sugerowana treść:

Omów podobieństwa i zależności miedzy człowiekiem i zwierzętami z naciskiem na szacunek i ochronę życia zwierząt. 

Narzędzie dla nauczyciela:

„Tak jak Ty” wydawnictwo Entliczek

https://www.national-geographic.pl

https://www.wwf.pl

https://ekodzieciaki.mos.gov.pl

https://schools.tinybop.com

Aplikacje:

Płatne

Mysia Encyklopedia

TinyBop Mammals

Darmowe

TinyBop Mammals (wersja webowa)

Animal Sounds

Dźwięki Zwierząt

Migaj z nami