Adaptacje w naszym przedszkolu są bezpłatne: ich system jest zorganizowany indywidualnie dla każdego dziecka. Program adaptacyjny przeznaczony jest dla dzieci, które po raz pierwszy stykają się z przedszkolem. Jego głównym celem jest złagodzenie bólu rozstania z rodzicem poprzez działania zmierzające do szybszej i łagodniejszej adaptacji.

 

 Trójstopniowa metoda usamodzielniania się dzieci

 

  • Na początku w zajęciach wraz z dzieckiem uczestniczy rodzic, wspierając je w zabawie w gronie rówieśników.
  • Następnie rodzic staje się obserwatorem pracy dziecka w grupie, pod kierunkiem nauczyciela lub psychologa.
  • Dzieci uczestniczą w zajęciach samodzielnie (bez rodziców), wraz z nauczycielem prowadzącym. W ten sposób dzieci, zupełnie naturalnie i bezboleśnie, stają się gotowe do samodzielnej zabawy i pracy, która to gotowość pomaga rozpocząć dobry start w edukacji przedszkolnej.