W multimedialnych warsztatach dziennikarskich uczestniczą dzieci z najstarszej grupy. Przy wykorzystaniu podstawowych narzędzi jakie daje iPad: nagrywanie kamerą, rejestrowanie głosu dyktafonem, montaż w iMovie dzieci realizują takie formy dziennikarskie jak: sonda, wywiad, relacja, reportaż, quiz, audycja radiowa, zwiastun. Do tej pory udało nam się zrealizować:

1. Relację z Dnia Poczty

2. QUIZ z okazji Dnia Nauczyciela

3. Sondę z okazji Dnia Niepodległości

4. Zwiastun Przedstawień Świątecznych wraz z wersją Making Of

5. Relację wyjścia do teatru.