Nad pracą zespołu czuwa dyrektor przedszkola z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w pracy pedagogicznej!

 

Kadra pedagogiczna tworzy zgrany, kreatywny zespół chętnie współpracujący z Rodzicami. Są to osoby otwarte, profesjonalnie przygotowane do pracy z małymi dziećmi. Pracują u nas nauczyciele z wykształceniem pedagogicznym o specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna , z dużym doświadczeniem i oddaniem w pracy z dzieckiem przedszkolnym, ciągle uzupełniający swoją wiedzę poprzez studia, kursy doskonalące i szkolenia. Są otwarci na wszelkie nowości wydawnicze, metody i innowacje pedagogiczne. Prowadzą zajęcia otwarte dla rodziców i z ich udziałem.

Doskonale potrafią odczytywać indywidualne potrzeby edukacyjne dziecka (praca z dzieckiem zdolnym, praca wyrównawcza). Stwarzają warunki organizacyjne, materialne i programowe do rozwijania u dzieci zainteresowań i zdolności i uwzględniają ich potrzeby.

Nasi nauczyciele współpracują ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Logopedą. Z ich pomocą poznają potrzeby i aspiracje edukacyjne dzieci oraz diagnozują ich osiągnięcia rozwojowe. Każdą grupą opiekuje się nauczyciel oraz asystent nauczyciela. Oprócz nich zajęcia prowadzą: logopeda, magister wychowania fizycznego- gimnastyka korekcyjna, plastyczka, instruktor tańca, nauczyciel jogi stopnia Introductory I, nauczyciel rytmiki – wykształcenie wyższe muzyczne, aktorka teatralna, pielęgniarka oraz lektor języka angielskiego.

Kadra przedszkola jest świadoma odpowiedzialności jaka na niej spoczywa i stara się pracować tak, aby jak najlepiej opiekować się naszymi wychowankami.

 Tworzymy zespół twórczych ludzi, kochających pracę z dziećmi.