Przeznaczone są dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zajęcia mają na celu:

  • usuwanie przyczyn niechęci mówienia, ułatwianie nawiązywania słownych kontaktów społecznych,
  • stymulowanie rozwoju mowy dzieci,
  • wywoływanie spontanicznej artykulacji,
  • uczenie właściwego posługiwania się głosem,
  • usprawnianie aparatu oddechowego,
  • usprawnianie narządów artykulacyjnych,
  • ćwiczenie artykulacji głosek,
  • usprawnianie słuchu fonematycznego,
  • profilaktykę oraz przekazywanie rodzicom informacji na temat rozwoju mowy dziecka i sposobów jego wspomagania.