Ramowy rozkład dnia

7.30-8.45 – rozpoczęcie dnia, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozwijające percepcję słuchową i wzrokową, grafomotorykę; rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci, zabawy ruchowe

8.50-9.30 – przygotowanie do śniadania i śniadanie

9.30 – 11.20/11.45 realizacja zadań edukacyjnych, zajęcia dodatkowe, spacer, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali zabaw, zabawy ruchowe

11.20/11.45 – 12.30 – przygotowanie do obiadu i obiad

12.30 – 14.30 – drzemka (grupa 2 i 3latków)

12.30 – 14.50 – relaksacja, spacer, zabawy dowolne, zajęcia dodatkowe, zajęcia indywidualne

14.30/14.50 – 15.20 – przygotowanie do podwieczorku i podwieczorek

15.20 – 16.50 – zabawy dowolne i kierowane w salach lub w ogrodzie

16.50 – 17.20 – przygotowanie do podwieczorku i podwieczorek

17.20 – 18.30 – zabawy dowolne w salach lub ogrodzie

18.30-20.00 

Dyżur interwencyjny – tylko po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.